ТАРКИБИ

5 мл сироп сақлайди: 250 мг инозин пранобекс

 

ҚЎЛЛАНИЛИШИ

- иммун ҳолати нормал ва суст бўлган пациентларда вирусли этиологияли инфекцион касалликлар: грипп, парагрипп, ўткир респиратор вирусли инфекциялар, вирусли этиологияли бронхит, риновирусли ва аденовирусли инфекциялар; эпидемик паротит, қизамиқ (оғир ёки асоратланган);

- I турдаги Herpes simplex ва II турдаги Herpes simplex оддий герпес вируслари (лаб, юз териси, оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати, қўл териси герпеси, офтальмогерпес), нимўткир склерозланувчи панэнцефалит, генитал герпес; Varicella zoster вируси (сувчечак ва белбоғсимон темиратки, шу жумладан иммун танқислиги бўлган пациентларда қайталанувчи темиратки); Эпштейн-Барр вируси (инфекцион мононуклеоз); цитомегаловирус; одам папиллома вируси; ўткир ва сурункали В гепатити вируси томонидан чақирилган касалликлар;

- иммунитети суст бўлган пациентларда нафас йўллари ва сийдик-таносил тизимининг сурункали қайталанувчи инфекцияларда (шу жумладан хламидиоз ва ҳужайра ичи қўзғатувчилари томонидан чақирилган бошқа касалликлар) қўлланади.

 

ҚЎЛЛАШ УСУЛИ ВА ДОЗАЛАРИ

Препарат ичга, яхшиси овқатдан кейин, тенг вақтлар оралиғида қабул қилинади.

Катталар учун максимал суткалик доза 80 мл сиропни (4 г инозин пранобексни) ташкил этади.

Болалар учун одатдаги суткалик доза тана вазнига 50 мг/кг ни ташкил этади 3 марта қабулга бўлинади (жадвалга қаранг).

Тана вазни, кг

Дозаси тана вазнига 50 мг/кг ҳисобида 3 марта қабулга*

10-14

3 × 5 мл

15-20

3 × (5-7,5) мл

21-30

3 × (7,5-10) мл

31-40

3 × (10-15) мл

41-50

3 × (15-17,5) мл

 

ҚЎЛЛАНИЛИШИ

ҚЎЛЛАШ УСУЛИ ВА ДОЗАЛАРИ

Грипп, парагрипп, ўткир респиратор вирусли инфекциялар

50 мг/кг тана вазнига 3-4 махал 5-7 кун давомида ыабул ыилинади

симптомлари йўқолганидан кейин яна 1-2 кун қабул қилинади; зарурат бўлганида даволашни давом эттириш ёки 7-8 кундан кейин такрорлаш мумкин. Ўткир респиратор вирусли инфекцияларда энг юқори самарадорликка эришиш учун даволашни касалликнинг биринчи симптомлари пайдо бўлганида ёки биринчи суткаларида бошлаган афзал

Вирусли этиологияли бронхит

50 мг/кг 3-4 махал 2-4 хафта давомида

Эпидемик паротит

70 мг/кг 3-4 махал 7-10 кун давомида

Қизамиқ

100 мг/кг 3-4 махал 7-14 кун давомида

Афтоз стоматит

70 мг/кг ҳисобида 3-4 марта қабул қилишга буюрилади, 6-8 кун (ўткир босқичи) давомида қабул қилинади, кейинчалик суткалик доза тана вазнига 50 мг/кг ҳисобида ҳафтада 2 марта 3-4 марта қабул қилишга буюрилад, 6 ҳафта давомида қабул қилинади

Белбоғсимон темиратки ва лабиал герпес

50 мг/кг 3-4 махал 10-14 кун  (симптомлар йўқолгунча)

Нимўткир склерозланувчи панэнцефалит

суткалик доза тана вазнига 50-100 мг/кг ҳисобида 6 марта қабулга (ҳар 4 соатда) буюрилади 8-10 кун давомида қабул қилинади, 8-кунлик танаффусдан кейин енгил кечишида қўшимча яна 1-3 курс, оғир кечишида – 9 курсгача буюрилади;

Инфекцион мононуклеоз

50 мг/кг 3-4 махал 8 кун давомида

Цитомегаловирус инфекцияси

50 мг/кг 3-4 махал 25-30 кун давомида

Иммунитети суст бўлган пациентларда нафас йўллари ва сийдик-таносил тизимининг сурункали қайталанувчи инфекциялар (мажмуавий даволаш таркибида)

50 мг/кг 3-4 махал 21 кунни (ёки 7-10 кундан 3 курс шундай танафуслар билан) ташкил этади.

Иммунитети суст бўлган пациентларда

даволаш курси 3 дан 9 ҳафтагача давоми этиши керак.

ОРВИ касаллигини кучайиш даврида носпецифической профилактикаси учун

50 мг/кг 3 махал, 3 марта хафтасига 4 хафта давомида

ОРВИ билан оғриган бемор билан     бевосита контакда бўлганда

50-100 мг/кг 3 махал 5 кун давомида хар куни

 

ЧИҚАРИЛИШ ШАКЛИ

Сироп 120 мл дан флаконларда.

 

ФАРМАКОЛОГИК ҲУСУСИЯТЛАРИ

Фармакодинамикаси

Иноседа иккита компонент: пуриннинг метаболити ҳисобланган фаол компонент – инозин ва лимфоцитлар учун инозиннинг таъсирини оширувчи ёрдамчи компонент – 4-ацетамидобензоат кислотасининг N,N-диметиламино-2-пропанолли тузидан таркиб топган инозин пранобекс фаол моддасига эга. Фаол ва ёрдамчи компонентлари 1:3 моляр нисбатида бўлади.

Инозин пранобекс бевосита вирусларга қарши иммуномодулятор таъсир кўрсатади. Бевосита вирусларга қарши таъсири вирус билан зарарланган ҳужайраларнинг рибосомалари билан боғланиши билан ифодаланади, бу вирусдаги и-рибонуклеин кислотаси (и-РНК) синтезини секинлаштиради (транскрипция ва трансляцияси издан чиқади) ва РНК ҳамда дезоксирибонуклеин геномли вируслар репликациясини сусайишига олиб келади; билвосита таъсири эса интерферон ҳосил бўлишини кучли индукцияси билан тушунтирилади.

In vivo шароитида ўтказилган маълум тадқиқотлар вақтида, инозин пранобексни лимфоцитлардаги оқсилларнинг матрица РНК (mRNK) ни пасайган синтезини ва вирусдаги РНК синтезини тормозланиши билан бир вақтда трансляция жараёнининг самарадорлигини қуйидаги механизмлар: инозин билан боғланган оротат кислотасини полирибосомаларга киришиши, полиаденилат кислотасини вирусдаги mRNK га бирикишини тормозланиши ва лимфоцитларнинг мембраналари ичидаги плазма заррачалари реструктуризация бўлиб, унинг зичлигини деярли уч марта ошишига олиб келиши орқали фаоллаштириши аниқланган.

Иммуномодулятор самараси Т-лимфоцитларга таъсири (цитокинлар синтезини фаоллашуви) ва макрофагларнинг фагоцитар фаоллигини ошиши билан боғлиқ. Препаратнинг таъсирида пре-Т-лимфоцитларнинг дифференциацияси кучаяди, митогенлар томонидан индукцияланган Т- ва В-лимфоцитларни пролиферацияси рағбатланади, Т-лифоцитларнинг функционал фаоллиги, шу билан бирга уларни лимфокинларни синтезлаш ҳусусияти ошади, Т-хелперлар ва Т-супрессорларнинг субпопуляциялари ўртасидаги нисбат нормаллашади. Иноседа лимфоцитлар томонидан интерлейкин-2 ишлаб чиқарилишини аҳамиятли даражада кучайтиради ва лимфоид ҳужайраларига ушбу интерлейкин учун рецепторларни экспрессиясига ёрдам беради. Соғлом одамларда табиий киллерларнинг фаоллигини рағбатлантиради, антигенни фагоцитози, процессинги ва презентациясига макрофагларнинг фаоллигини рағбатлантиради, бу даволашнинг биринчи куниданоқ организмда антитело ишлаб чиқарувчи ҳужайраларни ошишига ёрдам беради. Шунингдек интерлейкин-1 синтезини, микробицидликни, мембрана рецепторларини экспрессиясини ва лимфокинлар ҳамда хемотаксик омилларга нисбатан реакция кўрсатиш ҳусусиятини рағбатлантиради. Герпетик инфекцияда герпесга қарши махсус антителоларни ишлаб чиқарилиши тезлашади, қайталанишларни клиник намоён бўлиши ва тезлиги камаяди. Препарат шунингдек инфекцияланган ҳужайраларда РНК ва оқсил синтезини вирусдан кейинги сусайишини бартараф қилади, бу айниқса организмнинг иммун ҳимояси жараёнларида машғул бўлган ҳужайралар учун муҳимдир. Бундай комплекс таъсир қилиши натижасида организмга нисбатан вирус юкламаси камаяди, иммун тизимининг фаолияти нормаллашади, ҳусусий интерферонлар синтези аҳамиятли даражада фаоллашади, бу инфекцион касалликларга чидамлиликни ошишига ва инфекция ўчоғи пайдо бўлганида уни тез локализация бўлишига ёрдам беради.

Фармакокинетикаси

Сўрилиши: инозин пранобекс юқори биокираолишликка эга, тез сўрилади.

Тақсимланиши: ичга қабул қилинганидан сўнг плазмада максимал концентрациясига 1 соатдан кейин эришилади, фармакологик таъсири тахминан 30 минутдан кейин намоён бўлади ва 6 соатгача вақт давомида ушланиб туради.

Биотрансформацияси ва элиминацияси: инозин пурин нуклеозидлари учун хос бўлган цикл бўйича метаболизмга учраб, сийдик кислотасини ҳосил қилади, бошқа компонентлари буйраклар орқали глюкурон ва оксидланган ҳосилалар шаклида, шунингдек ўзгармаган ҳолда чиқарилади. Организмда кумуляцияси аниқланмаган. Препарат ва унинг метаболитларини тўлиқ чиқарилиши 48 соатдан кейин кузатилади.

 

ҚЎЛЛАШ МУМКИН БЎЛМАГАН ҲОЛАТЛАР

- препаратнинг таъсир этувчи моддасига ёки ёрдамчи моддаларидан бирортасига юқори сезувчанлик;

- ўткир подагра ҳуружи;

- гиперурикемияда қўллаш мумкин эмас.

 

НОЖЎЯ ТАЪСИРЛАРИ

бош оғриғи, бош айланиши, кучли толиқиш, ўзини ёмон хис қилиш; қусиш ёки усиз кечувчи кўнгил айниши, эпигастрал соҳада оғриқ; қичишиш, тери тошмаси; қонда трансаминазалар, ишқорий фосфатаза ёки мочевина азотининг даражасини ошиши; бўғимларда оғриқ.ўта юқори сезувчанлик реакциялари (жумладан ангионевротик шиш);

 

ДОРИЛАРНИНГ ЎЗАРО ТАЪСИРИ

Иммуносупрессор воситалар Иноседанинг иммуностимулятор таъсирини сусайтириши мумкин. Препаратни ксантиноксидаза ингибиторлари, сийдик кислотасини чиқарилишини оширадиган воситалар ёки сийдик ҳайдовчи воситаларни бир вақтда қабул қилаётган пациентларга эҳтиёткорлик билан қўллаш керак.

 

МАХСУС КЎРСАТМАЛАР

Иноседа препарати, бошқа вирусларга қарши воситалар каби, агар даволаш касалликнинг эрта босқичларида (яхшиси биринчи суткаларда) бошланса, ўткир вирусли инфекцияларда энг самарали бўлишини ёдда тутиш керак. Препарат ҳам монотерапияда, ҳам антибиотиклар ҳамда бошқа этиотроп воситалари билан мажмуавий даволашда қўлланади.

Препаратнинг таъсир этувчи моддаси сийдик кислотасигача метаболизмга учрайди. Шу сабабли, препарат анамнезида подагра ва гиперурикемияси бўлган пациентларда, уролитиаз ва буйрак етишмовчилиги бўлган пациентларда эҳтиёткорлик билан қўлланади.

Препарат 1 ёшдан ошган болаларда қўлланади.